New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection
New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance ออกรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับฤดูร้อนที่จะมาถึงชื่อว่า “Summer Solution” Pack

Summer Solution Pack ถูกออกแบบโดยใช้โมเดลโครงร่างจาก รุ่น Classic 574 และ 996 ซึ่งมีคุณลักษณะต่างๆเหมือนกับรุ่น MNL 574

รุ่นใหม่นี้ออกแบบปรับเปลี่ยนมาให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศที่อบอุ่น เพิ่มความยืดหยุ่นของตัวรองเท้ามากขึ้น เบามากขึ้น

วันเปิดตัวยังไม่ถูกกำหนดแต่ จะอยู่ในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงเร็วๆนี้

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection

New Balance 2014 “Summer Solution” Collection