วิธีการบูชาขอความรักและโชคลาภพระแม่ลักษมี

พระแม่สรัสวดี พระแม่ลักษมี พระพิฆเนศวร

หากอยากขอพรเรื่องความรัก แนะนำให้ขอพรกับพระแม่ลักษมี เนื่องจากพระองค์เป็นเทวีแห่งความรัก ความสุข คู่ครองที่ดี โชคลาภความมั่งคั่ง
และสิริมงคล ซึ่งตรงกับเทวานุภาพท่าน และเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานพรโดยตรงตามหลักเทววิทยา แถมเรื่องนี้ทุกตำราระบุตรงกัน

สถานที่แนะนำบูชา

1. วัดแขกสีลม “ยันต์มหาลักษมีมณฑล”
2. ศาลพระลักษมี ห้างเกษรพลาซ่า ( ชั้น 4 )
3. ศาลพระลักษมี เซนทรัล ลาดพร้าว ( ทางเข้าลานจอดรถ )

  4. วัดเทพมณเฑียร สมาคมฮินดูสมาช ( เสาชิงช้า )

  แผนที่ : https://goo.gl/maps/qrzsVH8yizZdmDz36

  พระนารายณ์ และพระแม่ลักษมี วัดเทพมณเฑียร เสาชิงช้า

  5. วัดเทพมณเฑียร ( เชียงใหม่ )

  แผนที่ : https://goo.gl/maps/NbSv4gor5USfUPu98

  พระนารายณ์ และพระแม่ลักษมี วัดเทพมณเฑียร เชียงใหม่

  เคล็ดลับการไหว้ : เนื่องจากพระลักษมีท่านมีกำเนิดจากดอกบัว ให้หาดอกบัวไปไหว้ท่าน ( สีอะไรก็ได้ ) หากหาไม่ได้จริงๆ ใช้ดอกกุหลาบแทนก็ได้หรือพวงมาลัยชายกุหลาบ

  ดอกบัวสีชมพู 1 ดอก หรือ 8 ดอก หรือ 1 กำ หรือใส่พาน หรือใส่แจกันถวายได้หมด อาจจะบวกผลไม้สีชมพู น้ำสีชมพู ขนมหวานสีชมพู ก็ได้ เพราะสีชมพู คือ สีที่เป็น ” ศรี ” ของวันศุกร์ ถ้าหาดอกบัวไม่ได้เอากุหลาบก็ได้

  – ก่อนมาไหว้ให้ขอพรจากพ่อแม่หรือคนที่เรารัก และรักเราก่อน เพื่อเอาเคล็ด ( ถ้าทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือคนได้ ก่อนมาไหว้ก็จะยิ่งดีขึ้น )

  – ถ้าสามารถไปไหว้พระพิฆเนศได้ก่อนมาไหว้พระลักษมี จะเป็นการเพิ่มพลังทำให้ทางสว่าง ทางเปิดดีขึ้น

  คาถาสวดบูชาพระแม่ลักษมี (ไม่ต้องจุดธูปก็ได้)

  ให้อธิษฐานบูชา พระพิฆเนศวร ก่อน

  โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา ( 3 จบ)

  ต่อด้วยอธิฐานถึงพระแม่ลักษมี

  โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา ( 8 จบ แทนพระลักษมี 8 ปาง )

  ” ข้าพเจ้า ( ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ) ขอกราบสักการะพระแม่ลักษมี และเทพบริวารของพระองค์ เนื่องในฤกษ์งามยามมงคลวันนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายบุญกุศลและ สิ่งของสักการะบวงสรวงที่ได้จัดหามาถวายเหล่านี้ แก่พระองค์ ขอพระองค์ทรงเมตตา ประทานคนรัก คู่ครอง และคู่บุญที่ดีงาม ความรักที่ดีและเหมาะสมตามวาสนา แก่ข้าพเจ้า ตามแก่เวลาที่เหมาะสม ตามพระวินิจฉัยของพระองค์ หากยังไม่เจอคู่ครองที่ใช่ ขอให้พบเจอกัลยาณมิตร และมีทรัพย์สินเงินทองอย่าได้ขาดมือ ด้วยเมตตาแห่วพระองค์ด้วยเทอญ ( หากมีคู่แล้วจะอธิษฐานขอให้รักกันหรือความสัมพันธ์ดีขึ้นหรือเกื้อกูลช่วยเหลือกันอะไรกัน ก็ว่าไปได้เลย )

  ยันต์มหาลักษมีมณฑล (วัดแขกสีลม)

  ยันต์นี้คือขุมพลังแห่งทรัพย์ของวัด

  ก่อนไปไหว้ หาซื้อพวงมาลัยดอกบัวเฉพาะจากหน้าวัด ไปขอพรด้านการเงินจากยันต์ โดยการถือกระเป๋าเงิน แล้วสวด ” โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา ” 8 จบ มองที่รูปพระแม่ตรงจุดกึ่งกลางยันต์ จากนั้นอธิษฐานขอพรด้านการเงิน โชคลาภ ทรัพย์ วาสนา จากยันต์ และให้เปิดกระเป๋าเงิน อังความร้อนจากประทีบที่จุดหน้ายันต์ เข้ากระเป๋า 8 ครั้ง แล้วทำบุญใส่ตู้บริจาคตามสมควร

  อ้างอิง : อาจารย์หมอกายทิพย์

  คาถาบูชาพระแม่ลักษมี (บทอื่นๆ)

  โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะหะ ( 3 จบ )

  บทสรรเสริญ

  โอม นะมัสเตสะตุ มะหา มาเย
  ศรี ปีเต สุระ ปูชิเต
  สังขะ จักระ คะทาหัสเต
  มะหา ลักษมี นะโม สะตุเต

  ( 1 จบ )

  ศรีอัษฐลักษมีสโตตรัม

  1. นมัสเต สตุ มหามาเย ศรี ปีเธ สุรปูชิเต สังขะ จักรา กฑา ฮัสเต มหาลักษมี นโม สตุเต

  ขอนอบน้อม มหาลักษณะอันยิ่งใหญ่ พระผู้ทรง สังข์ จักร คฑา มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  2. นมัสเต การุดา รูเท โกลาสุระ ภยัมกะรี สารฺวา ปาปะฮเร เดวี มหาลักษมี นโม สตุเต

  ขอนอบน้อมพระผู้ทรงครุฑ ผู้สังหารโกลาอสูร สัญลักษ์แห่งความโง่เขลา มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  3. สารฺวะ จะเณ สารฺวะ วราเด สารฺวะ ดุชธะ ภยัมกะรี สารฺวะดุฮฺคา ฮเร เดวี มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้ทรงปัญญา ผู้ขจัดความติดขัดทุกสรรพสิ่ง ผู้ปัดเป่าเครื่องเศร้าหมองแด่มนุษย์ มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  4. สิทธิ พุทธิ ประเด เดวี ภุกติ มุกติ ประดา ยินี มันตรามูรเต สดา เดวี มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้ประทานความสำเร็จและปัญญา พระผู้เป็นเจ้า ผู้มีญาณยิ่งใหญ่ ผู้มีรูปเป็นมนตรา มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  5. อาตฺยัน ตาราหิเต เดวี อาตฺติศักติ มเหศฺวรี โยกะเจ โกะศัมภูเต มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้เป็นปฐมและปัจฉิม ผู้เป็นพลังแห่งจักรวาล ผู้เปี่ยมด้วยพลังเพลิงโยคะ ผู้เป็นใหญ่ มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  6. สธูเล สุชฺมา มหาโรเดรฺ มหาศักติ มหาโรดะเร มหาปาปะ ฮเร เดวี มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้ดำรงแด่ครั้งบรรพกาล ผู้มีอำนาจยิ่งใหญ่ พระผู้เป็นใหญ่ มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  7. ปัทฺมาสนะ สถิเต เดวี ปรพรฺหฺมัส สวรูปิณี ปรเมศิ จกัณมาตา มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้สถิตบนอาสนะดอกบัว พระผู้เป็นสัญลักษณ์แห่งพรหม พระแม่แห่งการสรรค์สร้าง มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  8. ศเวตามฺ ภาร ถเร เดวี นานาลามฺการะ ปูชิเต จกัตฺสถิเต จกัน มาตา มหาลักษมี นโม สตุเต

  พระผู้ฉลองพระองค์สีขาวสัญลักษ์แห่งความบริสุทธิ์* ผู้เกิดจากพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาล เทวีแห่งการสร้างสรรค์ มหาลักษมี ข้าฯขอนมัสการพระองค์​

  9. มหาลักษมี อาชฺตะกัม สโตรฺตรัม ยัช ปเตเธ ภักติมาณฺนรา สารฺวสิทฺธิ มวาปฺโนธิ ราชฺยัม ปราบฺโนธิ สารฺวธา

  ดังนี้ คือ สโตรตรัม ทั้ง 8 แห่ง พระมหาลักษมี หากผู้ใด ได้อ่าน ท่อง สวด ด้วยใจศรัทธา จิต กาย ใจ ผู้นั้น ย่อมบรรลุได้ถึงโมกษะ​

  เอกา กาเล ปะเตนิธิยัม มหาปาปะ วินาศนามฺ ดวิกาลามฺ เย ปะเตนิธิยัม ธน ธัญญะ
  สะมานฺวิธาหะ ตรีกาลาม ยัช ปะเตนิธิยัม มหาศัตรู วินาศนามฺ มหาลักษมี ภเวนิธิยัม ประสัณนา วราเด สุภะ​

  หากท่องวันละ 1 ครั้ง บาปกรรม ย่อมหมดสิ้นไป หากท่องวันละ 2 ครั้ง ชีวิตย่อมสมบุรณ์พูนสุข
  หากท่องวันละ 3 ครั้ง ศัตรูที่ยิ่งใหญ่ของเขาผู้นั้นจะสูญสิ้นหมดไป
  และพระลักษมี จะสถิตอยุ่กับเขาผู้นั้นตลอดกาล พรั่งพร้อมด้วยความบริบูรณ์ พรอันประเสริฐ และความสุขสม