รหัส SWIFT CODE และ Bank Routing ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย สำหรับรับ-โอนเงินจากต่างประเทศ (อัพเดท 2022)

SWIFT CODE เป็นรหัสไว้โอนเงินระหว่างธนาคารไทยกับต่างประเทศที่ต้องการโอนเงินผ่านธนาคารโดยใช้ SWIFT CODE ที่เป็นมาตรฐานการโอนเงินระดับโลก

SWIFT CODE คือรหัสของธนาคาร และสถาบันการเงินทั่วโลก ใช้ในการ รับ–ส่ง คำสั่งการโอนเงินระหว่างกัน โดยองค์ Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

BIC ย่อมาจาก Bank Identifier Code

โดย SWIFT CODE มีความยาว 8 – 11 ตัว ประกอบด้วยตัวอักษร และตัวเลข เช่น SCBLTHBX หรือ KASITHBKXXX

ความหมายของแต่ละตัวเลข

  • ตัวที่ 1 – 4 หมายถึงรหัสของธนาคาร เช่น KASI = Kasikornbank
  • ตัวที่ 5 – 6 คือรหัสประเทศ เช่น TH = Thailand
  • ตัวที่ 7 – 8 คือรหัสบอกเมือง เช่น BK = Bangkok
  • 3 ตัวสุดท้ายหมายถึงรหัสสาขาธนาคาร ถ้าเป็นสำนักงานใหญ่จะเป็น XXX

รหัสธนาคาร (Swift Code) และ Bank Routing ของธนาคารพาณิชย์หลักๆ ในประเทศไทย

ธนาคารกสิกรไทย

KASIKORNBANK Public Company Limited (KBANK)
1 Soi Kasikornthai Ratburana Rd, Bangkok 10140
Tel: (66 2) 222-0000 Fax: (66 2) 470- 2749

SWIFT : KASITHBKXXX
Kasikornbank.com

*** ใช้ไม่ได้แล้ว ***
KASIKORNBANK, in L.A. AGENCY
Location: LOS ANGELES, California
Routing Number: 1220-3767-6

ธนาคารไทยพาณิชย์

Siam Commercial Bank Public Company Limited (SCB)
9 Ratchadaphisek Road Ladyao, Jatujak, Bangkok 10900
Tel: 2544-1111 Fax: 2544-5000

SWIFT : SICOTHBK
scb.co.th

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY)
1222 Rama 3 Road, Bang Phongphang Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 2296-2001 , 2683-1000 Fax: 2683-1304

SWIFT : AYUDTHBK
Krungsri.com

ธนาคารกรุงไทย

Krung Thai Bank Public Company Limited (KTB)
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Wattana, Bangkok 10110
Tel: 2255-2222 Fax: 2255-9391-6

SWIFT : KRTHTHBK
ktb.co.th

ธนาคารกรุงเทพ

Bangkok Bank Public Company Limited (BBL)
333 Silom Road Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 2231-4333 Fax: 2236-8281-2

SWIFT : BKKBTHBK

*** ใช้ไม่ได้แล้ว ***
Bank Routing = 026008691
Bangkokbank.com

ธนาคารทหารไทย

TMB Bank Public Company Limited
(formerly Thai Military Bank) 3000 Phaholyothin Rd Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: (66 2) 299-1111 273-7020 Fax: (66 2) 273-7118

SWIFT : TMBKTHB
tmbbank.com

ธนาคารยูโอบี

Union Overseas Bank (Thai) [UOB Thailand]
191 South Sathorn Road Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 234c 3000 Fax: 2287-2973-4

SWIFT : BKASTHBK
uob.co.th

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

CIMB Thai Bank PCL (CIMB)
44 Langsuan Road, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330 Thailand
Tel: (66) 0-2626-7777

SWIFT : UBOBTHBK
cimbthai.com

ธนาคารอื่นๆ

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จำกัด (มหาชน)ANZBTHBK
ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)BKCHTHBK
ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)ICBCTHBK
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)ICBKTHBK
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)KKPBTHBK
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)LAHRTHB2
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)SCBLTHBX
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)STBCTHBK
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)TFPCTHB1
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)THBKTHBK
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)THCETHB1
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)TMBKTHBK

สาขาธนาคารต่างประเทศ

ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์ สาขากรุงเทพฯBHOBTHBK
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯBNPATHBK
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯBOFATH2X
ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส สาขากรุงเทพฯCHASTHBX
ธนาคารซิตี้แบงก์ สาขากรุงเทพฯCITITHBX
ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด สาขากรุงเทพฯDCBBTHBK
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯDEUTTHBK
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯHSBCTHBK
ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯMHCBTHBK
ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯOCBCTHBK
ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพฯSMBCTHBK

สถาบันทางการเงินของรัฐ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯBAABTHBK
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยEXTHTHBK
ธนาคารอาคารสงเคราะห์GOHUTHB1
ธนาคารออมสินGSBATHBK
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยSMCRTHB1
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยSMEBTHBK
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยTIBTTHBK

บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์

บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)ADVNTHB1
บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)BFITTHB1
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)CAPETHB1
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)KSOPTHB1
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัดNASMTHB1
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัดTSCCTHB1
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)TSFCTHB1

สถาบันอื่นๆ

สถาบันคุ้มครองเงินฝากDEPGTHB1
บริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัดFIIKTHB1
บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัดNAITTHB1
บริษัทศูนย์ประมวลผล จำกัดPRCYTHB1
บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัดTCHCTHB1
บริษัท ไทย เพย์เมนต์ เน็ตเวิร์ก จำกัดTHPNTHB1
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดTSDCTHBK
บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดVIIHTHB1

ส่วนราชการ

กรมบัญชีกลางCGDXTHB1
กรมสรรพากรREDPTHB1

ส่วนงานภายใน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการเงินและการบัญชี ทีมรับ – จ่ายเงินBOTHTHB1ACG
ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ – สายออกบัตรธนาคารBOTHTHB1ASD
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร – ทีมเงินฝากBOTHTHB1CAT
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร – ทีมจัดการพันธบัตร, ทีมการเงินพันธบัตรBOTHTHB1DDG
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร – ส่วนหักบัญชีเช็คBOTHTHB1ECH
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินBOTHTHB1FMG
ฝ่ายบริหารจัดการธนบัตรBOTHTHB1NIG
ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร – ทีมบาทเนตBOTHTHB1PSG
ธนาคารแห่งประเทศไทย – สายตลาดการเงินBOTHTHBK

เครดิต:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
SWIFT

ติดตามโซเชียลของเรา